[chatbot]
top of page

Rosi Tekniği ile Tüp Bebek Tedavisi

Öncelikle şunu belirtelim, Rosi Tekniği yeni bir yöntem değildir. Uzun yıllar önce denenmiş çok başarılı sonuçlar elde edilemediği için de uygulanması pek tavsiye edilmeyen bir tüp bebek tedavi seçeneği olarak terk edilmişti. Ancak son yıllarda Japonya'dan Prof.Dr. Atsushi Tanaka 'nın yönetimindeki bir tüp bebek kliniğinin sunduğu veriler hasta ve doktorların kafasını oldukça karıştırdı. Son olarak 2018 Ağustos'ta Fertility and Sterility dergisinde yayınlanan bir makalesinde Tanaka, Rosi tekniği ile doğan 90 bebeğin 2 yıl boyunca gelişimlerini takip ettiğini ifade ediyordu. Sonuçta rosi tekniği ile doğan çocukların akranlarından ruhsal ve bedensel anlamda hiç bir farkının olmadığını raporlanmıştı.  Tanaka bu teknikle 500 üzerinde canlı doğum gerçekleştirdiğini söylemektedir. Tanaka'nın sonuçları bilim çevrelerinin olduğu kadar azoospermi sorunu nedeniyle çocuk sahibi olamayan yüz binlerce erkeğin umutlanmasına da neden olmuştur. Belki de bu konuya en fazla ilgiyi de ülkemizden gösterilmiştir. Ve ülkemizde de rosi tekniği ile ilk canlı ve sağlıklı doğum 2019 ekim ayında gerçekleştiği bildirilmiştir. Peki yazılan ve anlatılanların ne kadarı gerçeği yansıtmaktadır? Rosi tekniği gerçekten mucizevi bir tedavi şekli midir?

Mouse-_seminiferous_tubule_histology.jpg

Rosi tekniği klasik anlamda meni ya da ejakülattan elde edilen yuvarlak yani round spermatidlerin (haploid hücreler) oosit (yumurta) içine injeksiyonu ile embriyo elde etme yöntemidir. Bu teknikle gebelik elde etme oranı genel olarak literaürde %2-4 arasında değişmektedir. Buna karşın bu yöntemle sağlıklı canlı doğum henüz gerçekleşebilmiş değildir. Dolayısı ile bilimsel çevreler Rosi tekniğini tüp bebek yöntemini yardımcı üreme tekniği olarak önermezler. Tanaka bu yönteme bazı yenilikler ilave ederek yüzlerce canlı doğum sağlayabildiğini iddia etmektedir. Round spermatidlerle döllenen yumurtanın en büyük sorunu hücre bölünmesinin bir türlü gerçekleşememesidir. Tanaka döllenen yumurtanın bunu sağlayabilmesi amacıyla injeksiyon öncesinde oosite düşük voltajda elektriksel bir uyarı vermektedir. Bu şekilde round spermatidle döllenen oosit aktif biçimde bölünüp embriyo haline gelebilmektedir. Elektriksel uyarı dışında Tanaka'nın başarısının temelinde, büyük olasılıkla yuvarlak spermatidleri lökositler gibi vücudun diğer yuvarlak hücrelerinden ayırt etme başarısı yer almaktadır.  Tanaka bu sayede 500'ün üzerinde canlı doğum gerçekleştirdiğini iddia etmektedir. Acaba kuyruk yapıları gelişmemiş ve tam olgunlaşmamış sperm hücreleri kullanılarak yapılacak tüp bebek denemeleri ne kadar başarılı olmaktadır? Bu sorunun yanıtını tam olarak henüz veremiyoruz.

IMG_5937.jpg

Rosi tekniği uygulanmadan önce erkeğin testislerinin hormonlarla en az 3 ay süre stimüle edilmesi gerekir. Bunun amacı round spermatid yoğunluğunun testislerde artırılmasıdır. Elakülatta yapılacak FISH test ile gerçekten round spermatid yoğunluğunun tedavi sonrasında arttığı gösterilebilirse Rosi tekniğinin de başarılı olma ihtimalinin artacağı da görülebilir. MikroTese öncesi tedavi ile bu şekilde azoospermili erkeklerin yaklaşık %30'unda gelişmiş mikroskoplar da kullanılarak round spermatid elde edilebilmektedir. Round spermatidleri vücut hücrelerinden ayırt edip ayrıştırmak Rosi tekniğinin en önemli aşamasını oluşturmaktadır. Döllenme öncesinde oosit elektromagnetik özellikte bir ortam içinde uyarılır; sonrasında da round spermatid oosit içine injekte edilir. Bu şekilde yaklaşık %60 varan oranlarda injeksiyon başarısı elde edilebilmektedir. 

Tanaka'nın geliştirdiği Rosi tekniğine olan itirazlar genel olarak şöyledir;

  • Tek bir merkez ve tek bir otör üzerinden rosi tekniği yeniden popülerize olmuştur. Ancak Tanaka dışında Rosi tekniğinin başarısı ile ilgili başka ve güncel bir bilimsel yayın ortaya konulmuş değildir. Oysa aynı teknikle dünyanın saygın tüp bebek merkezlerinde de benzer sonuçlar elde edildiği takdirde bu gelişme bir anlam kazanacaktır.

  • Rosi tekniği ile 'azoospermi sorununa artık çözüm bulundu, artık her azoospermili erkek için umut doğru' şeklindeki yapılan duyurular etik ve bilimsel değildir. Azoospermi geniş bir hastalık grubudur. Rosi tekniğinin yapılabilmesi için asgari haploid hücre haline gelmiş immatüre sperm hücresine ihtiyaç vardır. Sertoli Cell Only Sendromlu (SCOS) ve maturasyon arrestli azoospermili olgular için hala yapılabilecek bir şey yoktur. 

  • Tanaka'nın geliştirdiği Rosi tekniği ile bile olsa round spermatidle gebelik elde etme oranı sadece %10-20 kadardır ve canlı doğum olasılığı ise elbette çok daha düşüktür. Dolayısı ile Rosi tekniğinin mucizevi bir teknik olarak adlandırılaması bizce doğru değildir.

  • Her şeye rağmen gelişmeleri takip etmek ve bilimsel kanıtları olduğu sürece her yeniliği dikkate olmak çok önemlidir.Ülkemizde de bir çok merkez dünya genelinden çok daha önce bu tekniği uygulamaya başlamıştır. Azoospermik erkekler de her yeni gelişmeyi büyük bir dikkate takip etmektedirler. Onları doğru bildirmek kadar medyaya yansıyan ölçüde halkı da doğru yönlendirmek gerekir. 

IMG_5936.jpg
Rosi tekniği, Rosi nedir?  azospermi, azospermi tedavisi, azosperm, azosperm tedavisi, azosperm rosi, azospermi rosi, rosi tüp bebek, rosi tekniği ile tüp bebek, rosi tanaka
azosperm, azospermi, mikrotese, mikro tese ameliyatı, mikrotese antalya, mikro tese antalya, miksrokopik tese ameliyatı antalya, azospermi mikrotese antalya
bottom of page