[chatbot]
top of page

Azoospermi Kurtarma Tedavisi

Günümüzde nonobstrüktif azoospermi (NOA) tanısı konulan hastalarda mikroTESE operasyonunu yapmadan önce ya da daha önceden TESE yapılmışsa da tekrar mikroTESE'de sperm bulma olasılığını artırmak adına (azoospermi kurtarma tedavisi) bazı hormonal terapiler uygulanabilmektedir. Güncel bir çok çalışma hormon terapisi uygulanan hastalarda uygulanmayan hastalara göre  %10-20 kadar daha fazla sıklıkta sperm bulunabileceğini göstermektedir. Kuşkusuz tedaviye en iyi yanıt verecek hasta grubu hipospermatogenez ve geç maturasyon arresti olan hastalar olmaktadır. Çok çok nadiren olgu sunumu tarzındaki yayınlarda SCOS azoospermili erkeklerde dahi hormon tedavisi sonrası sperm bulunabileceği bildirilmiştir. Tedavide amaç testis içindeki testosteron seviyesini artırarak spermatogenezi baştan başlatmak, belli bir süre sonra da FSH ekleyerek de spermatogenezin olgun sperm oluşana kadar devamlılığını sağlamaktır. Hormonal terapiler dikkat ve yakın takip gerektiren tedavilerdir. Doğru hasta seçimi kadar hastanın bu konuda uyumlu olması da son derece önemlidir. Hastanın ve hastalığın koşullarına göre belli bir süre için bu terapide bazı ilaçlar kullanılabilmektedir. Tedavi içeriği konusunda henüz bir standart yaklaşım yoktur. Bazı otörler HCG+FSH kombinasyonunu tercih ederken bazıları yalnız HCH, bazlıları da yalnız FSH enjeksiyon tedavilerini tercih edebilmektedir. Konu ile ilgili bilimsel çalışmalar tüm hızıyla devam etmektedir.

IMG_5930.JPG

Gonadotropin Tedavisi: Hastanın mevcut tablosuna göre hCG ile FSH en çok tercih edilen gonodotropinlerdir. Özellikle biyoaktif testosteron düzeyi 155 ng/dl altında ise testis içi testosteron düzeyi de düşük demektir ve de tedaviye öncelikle mutlaka hCG ile başlanmalıdır.  Tüm tedavi süreci boyunca kandaki total testosteron seviyesini oldukça yüksek düzeyde (450-1000 ng/dl ) tutulması oldukça önemlidir. Bu durum testisleri güçlü biçimde sperm üretimi için uyararır. Ancak sadece testosteronu artırmak spermatogenez için çoğu kez tek başına yeterli değildir. Tedaviye 1 ila 3 ay içinde FSH 'da eklenmesi gerekmektedir. Daha önce TESE yapılan ancak sperm bulunamayan erkeklerde Azoospermi Kurtarma Tedavisi olarak SHIRAISHI protokolü adı verilen bir hormonoterapi yolu izlenebilir. Shiraishi (2012) bu konuda yaptığı prospektif bir çalışmalarda ikinci mikroTESE'de %21 oranında olgun sperm bulduğunu rapor etmiştir. İlginç olan hormon verilmeyen kontrol grubunda yapıpan mikroTESE'de olguların hiç birisinde sperm hücresi bulunmamasıdır. Shiraishi'nin geliştirdiği protokole göre 1-3 ay süre ile yüksek doz hCG tedavisi (5000 IU haftada 3 kez) şeklinde hormonoterapiye başlanır.  FSH 3 IU/l altına indiği takdirde ise bu tedaviye 150 IU FSH da eklenir. 2-3 ay da hCG+FSH kombine tedavisi yapılarak sonrasında mikroTESE planlanmaktadır. FSH 3'ü altına inmez ise toplam 4 aylık salt hCG tedavisi şeklinde terapi tamamlanır. 

IMG_5926.JPG

Hormon tedavisi için hasta seçimi

  • Mikrodelesyon AZF a-b olmayan

  • Kromozomal anomali olmayan

  • Testis hacmi > 4 ml

  • Total Testosteron >200 ng/dl

  • İlk TESE patolojisi

    • hipospermatogenez

    • Geç seviye maturasyon arresti

IMG_5931.JPG

İtalya'dan Gianni Paulis ve arkadaşlarının 2017 yılında yayınladıkları bir olgu sunumunda Sertoli Cell Only Sendromlu (SCOS) azoospermik erkeklerde dahi umutların tam olarak sönmediği ifade edildi. Bu tek olgu 30 yaşındaydı ve yapılan bilateral testis biyopsi patoloji sonucu SCOS gelmişti. Hastaya 3 ay süre ile haftada 3 kez 150 IU FSH tedavisi uygulandı, sonrasında mikroTESE yapıldı ve olgun sperm hücresi elde edilebildi. Devamında ise ICSI ile gebelik ve sağlıklı doğum gerçekleşti. Elbette tek bir örnek üzerinden genel bir yorum yapmak doğru olmaz. İlk patolojisi komplet SCOS gelen olgularda sperm elde edebilmek halen çok nadir örnekler dışında imkansıza yakındır.

bottom of page